Sponsoring schoolgeld

Onze VZW vindt het heel belangrijk dat kinderen een kans krijgen om onderwijs te volgen. Indien u een kind wilt sponsoren zullen wij door middel van persoonlijk contact met de schoolleiding ervoor zorgen dat het schoolgeld voor het kind betaald wordt, dat hij/zij een uniform ontvangt en dat er schoolspullen voor het kind aanwezig zijn. Bovendien ontvangt het kind een warme maaltijd op school.

Voor € 10,= per maand € 120,= per jaar, maakt u dus een kind blij en kunt u een steentje bijdragen aan een betere toekomst voor een kind in Gambia. Indien u geïnteresseerd bent in sponsoring van een kind in Gambia. Wij hebben de Busura lower basic school gekozen om te sponseren. als ‘ons project’ te kiezen, met als doel om voor zoveel mogelijk kindjes een sponsorouder te zoeken. Dit doen wij in samenwerking met Justice, waarmee wij elke dag contact hebben. Voor € 120,- schoolgeld per jaar zorgen wij er met zijn allen voor dat deze kindjes niet meer naar herbruikbaar afval lopen te zoeken overdag, maar een veilig plekje binnen de school krijgen met een kans op een betere toekomst. Hier zitten op dit moment 517 kinderen op. Ze gaan verspreid op een dag naar school in een ochtend of middag shift. Er zijn 12 klaslokalen aanwezig.

 

Waarom doen we dit?

Goed onderwijs is een must in een van de armste landen van Afrika!

Waar 50% van de bevolking analfabeet is. Met het zo vroeg mogelijk starten van onderwijs, kan een nieuwe generatie voor de opbouw van het land zorgen. Het onderwijs van kleuter en basisscholen is gericht op kennis, “stampen”. Daardoor ontbreekt het aan inzichtelijke kennis en de daaraan gekoppelde vaardigheden. Het analytisch vermogen is onderontwikkeld in vergelijking tot ons Nederlanders. Het gevolg van het “stampen” wordt vooral zichtbaar als jongeren van de middelbare school afkomen. Er is bijna geen kind, dat direct kan doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs of naar de universiteit. De eisen zijn zo hoog dat minimaal één jaar extra bijscholing nodig is.

Voor de verpleegkundige opleiding bijvoorbeeld is het vereist, dat je niet alleen minimaal een 8 scoort op de bèta vakken als wiskunde, scheikunde en natuurkunde, maar ook op Engels.

 

Sponsoren jullie mee?

Natuurlijk nemen we graag foto’s, tekeningen en brieven mee. Ook willen we alle kinderen, en dan niet alleen de gesponsorde kinderen, een cadeautje geven. Vaak geven wij de scholen een cadeau waar alle kinderen mee kunnen spelen of van kunnen profiteren; zoals bijvoorbeeld boeken voor de schoolbibliotheek. Om iedereen in de gelegenheid te stellen een presentje voor de kinderen te verzorgen hebben wij een schoolpakket samengesteld hier doen wij de kinderen het meest plezier mee!. Dit pakket bestaat uit twee schoolschriften, potloden, een puntenslijper, een balpen en een liniaal. De materialen worden zoveel mogelijk in Gambia aangeschaft. U kunt deelnemen aan dit project door € 2,50 of een veelvoud daarvan over te maken op de rekening o.v.v. schoolpakket.